Garanci e Cilësisë

Angazhimi i Cilësisë

 

a Vetëm pjesë të reja dhe origjinale;
b Garanci prej 12 muajsh
c. Asnjë falsifikim: nëse ndonjë pjesë zbulohet se është e falsifikuar, ne pranojmë kthimin ose zëvendësimin pa kushte.